Paliativní medicína a hospicové hnutí

V oblasti běžné nemocniční péče o nevyléčitelně nemocné pacienty se snad nejzřetelněji projevuje nedostatek laskavého individálního přístupu k nemocnému člověku, který by respektoval jeho potřeby a dbal na pečlivou všestrannou péči o nemocného.

Zásluhou několika osvícených lékařů a dalších odborníků se i u nás po roce 1989 rozvíjí hnutí za humanizaci péče o terminálně nemocné pacienty. Především paliativní medicíně vděčíme za vyvolání diskuse o psychologických a spirituálních potřebách pacientů, o problematice umírání, o prosazování individuální péče o každého pacienta a o etických dilematech v medicíně. I proto věnujeme této problematice samostatný oddíl, ve kterém najdete řadu článků i doporučenou literaturu. Více též v sekci Eutanázie.

Definice základních pojmů

  • Paliativní medicína – obor věnující se péči o nevyléčitelně (=též terminálně) nemocné. Lékařská péče již tedy nemůže zajistit vyléčení, ale má za cíl udržet co nejdéle vysokou kvalitu života pacienta a umožnit mu v maximální míře naplnění jeho lidských potřeb v rovině fyzické, psychické i duchovní.
  • Hospic je zdravotnicko-sociální zařízení, které pečuje o nevyléčitelně nemocné osoby.
  • Domácí hospicová péče – organizace umožňující péči o nevyléčitelně nemocné v jejich domově, v kruhu jejich rodiny. Zajišťuje službu lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelek, psychologů, soc. pracovnic a dobrovolníků, dále poskytuje potřebné pomůcky pro nemocné a zprostředkovává poradenské služby lékařské, sociální i právní.

WWW stránky

Umírání.cz

Nejkomplexnější portál o problematice péče o těžce nemocné pacienty. Najdete zde obsáhlý seznam odkazů o Alzheimerově demenci, nádorových nemocech, o různých občanských sdruženích a hospicích v ČR.

Hospice.cz

Další dobrý zdroj informací i aktualit v tomto oboru. Upozorňujeme speciálně na řadu článků od renomovaných odborníků o paliativní péči a o přístupu k terminálně nemocným.

Sdružení Ecce Homo

Stránky sdružení Ecce homo pro podporu a rozvoj domácí péče a hospicového hnutí v České republice. Ecce homo pořádá semináře, přednášky a kurzy, zprostředkovává poradenskou činnost a spolupracuje s českými hospici.

Cesta domů

Stránky českého hospicového hnutí. Obsahují také texty a prezentace týkající se sdělování nepříjemné diagnózy, etiky „milosrdné lži“, péče jako takové (pro odborníky) a další.

Česká onkologická společnost ČLS JEP

Výborně uspořádané stránky České onkologické společnosti ČLS JEP. Sekce pro odborníky a pro pacienty, řada článků a dalších odkazů, včetně mezinárodních.

Onkologický portál

Elektronická verze časopisu Bolest

Časopis pro studium a léčbu bolesti, obsahující přehledné články, přehledné a původní práce z různých oborů.

International Observatory on End of Life Care

Informace o hospicech a paliativní péči v mezinárodním kontextu. Stránky obsahují data týkající se demografie a kulturní, historické a etnografické perspektivy toho kterého regionu. Obsahuje také odkazy na další zdroje informací.

Help the Hospices

Stránky věnující se podstatě hospiců, jejich zakládání a podobně.

Hospice Information

Stránky věnující se podstatě hospiců, jejich zakládání a podobně.

American Hospice

Stránky o amerických hospicích a jejich řízení.

Žurnál paliativní medicíny – BMC

Stránky vědeckého žurnálu, týkající se paliativní medicíny. Přístup je po registraci zdarma.

Články

Spirituální služba umírajícím

Mgr. Jiří Maxmilián Prokop, PhD.

Prezentace, shrnující principy a v současné době přijaté zásady spirituální práce v paliativní péči v ČR.

Spiritualita v nemocničním prostředí

Zajímavý text shrnující možné cesty lidské spirituality ve zdraví i nemoci. Autor je lékařským etikem a pastoračním pracovníkem v jedné osobě.

Doporučená literatura

Byock, Ira: Dobré umírání – tuto knihu vřele doporučujeme!!

Halík, Tomáš: Sedm úvah o službě nemocným a trpícím, Cesta, Brno 1993

Haring, B.: Viděl jsem tvé slzy – útěšná knížka pro nemocné a jejich blízké

Křivohlavý, Jaro: Vážně nemocný mezi námi. Praha 1989

Křivohlavý, Kaczmaryk: Poslední úsek cesty. Praha 1995

Kubler-Rossová, Elisabeth: O životě po smrti. Arica, Turnov 1993

Kubler-Rossová: O smrti a umírání. Arica, Turnov, 1993

Kubler-Rossová: Hovory s umírajícími, Signum unitatis, 1992

Svatošová, Marie: Hospice a umění doprovázet, Ecce homo 1993

Vorlíček, Adam: Paliativní medicína, Grada Publishing

K dalšímu studiu doporučujeme katalog knihovny sdružení Cesta domů

http://knihovna.cestadomu.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>