O 2M – medici medikům

2M – medici medikům je skupina mediků a mladých lékařů, kteří na bázi křesťanských hodnot usilují o hlubší pochopení smyslu lékařského povolání, o prohloubení diskuse o etických dilematech v medicíně a o vzájemnou podporu studentů medicíny.

Sdružení má za cíl být otevřeným místem pro setkávání všech mediků, kteří chtějí tříbit své názory a získávat inspiraci a nové impulsy pro své budoucí povolání. Naše pravidelná setkání v současné době probíhají v Praze, Brně, Hradci Králové, Plzni a Olomouci. Zároveň sdružení pořádá přednášky a diskuse určené všem zdravotníkům a široké veřejnosti.

Hlavním krédem sdružení je přesvědčení, že dobrý lékař musí mít nejen potřebné profesionální znalosti, ale i citlivý lidský přístup k pacientům, respektující jejich důstojnost a osobnost. Dobrý lékař se nespokojí s poznatky z oblasti „biologické“ medicíny, ale usiluje o komplexní pohled na lékařské povolání, předpokládající pevný charakter a vysoký morální standard lékaře. Zásady sdružení vyjadřují naše stanovy.

Tématické okruhy, kterými se 2M zabývá:

 • koncept holistické (celostní) medicíny a celostní lékařská péče v praxi
 • správná komunikace s pacienty
 • diskutovaná témata v lékařské etice, například problematika eutanázie, sdělování plné pravdy nemocným, péče o těžce handicapované osoby, hranice odpovědnosti lékaře aj.
 • duševní hygiena lékaře, syndrom vyhoření a jak mu předcházet
 • otázka spirituální péče o pacienty – zda, proč a jak ji realizovat
 • problematika paliativní medicíny a hospicového hnutí
 • charitativní zdravotnické organizace a práce lékařů v zemích třetího světa a další..

Naše stanovy

Kdo jsme

Členové sdružení 2M jsou věřící studenti medicíny a mladí lékaři, kteří společně uznávají křesťanského Boha jako Pána jejich života. Věříme ……

 • v jednotu Otce, Syna i Ducha svatého v Trojici.
 • v Ježíše Krista jako pravého Boha i člověka, narozeného z panny Marie. Věříme, že žil jako člověk bez hříchu, že jeho smrt přinesla smíření, že byl vzkříšen a vstoupil na nebe.
 • v Božskou inspirovanost a svrchovanou autoritu Písma svatého ve všech věcech víry a duchovního vedení našich životů.
 • že lidská přirozenost byla porušena v důsledku hříchu člověka a zástupná smrt Ježíše Krista a jeho zmrtvýchvstání je jedinou cestou k záchraně a spasení skrze pokání a víru.

Naše cíle

1. Křesťanské morální hodnoty
2M chce propagovat křesťanské morální hodnoty v medicíně a snažit se aplikovat křesťanskou víru – Boží úhel pohledu v realitě českého zdravotnictví.


2. Etika

2M podporuje diskusi o etických tématech v medicíně. Protože věříme, že hodnoty, které křesťanství přináší současné společnosti, jsou zejména v oblasti bioetiky, mezilidských vztahů a sociální problematiky velmi aktuální a důležité, chtěli bychom na ně poukazovat a zdůrazňovat je.


3. Vzdělání

2M je platformou pro vzdělání mediků v oblastech celostní medicíny a lékařské etiky. Chceme ve spektru studia medicíny rozšiřovat obzory, posunout o kousek jazýček vah od tzv. biologické medicíny směrem k humanitnímu, lidskému přístupu.


4. Osobní růst

2M podporuje osobní rozvoj věřících mediků, tak aby „vyrostli“ v dobré lékaře s vysokým morálním standardem.


5. Otevřenost

Členové 2M usilují být svědky evangelia mezi svými kolegy i pacienty.

Historie akcí

Historie akcí 2005 – 2007

1) MUDr. Marie Svatošová : Umění doprovázet

Večer s obdivuhodnou lékařkou, zakladatelkou českého hospicového hnutí.

2) MUDr. Eva Mazaná a Veronika Horká: Bože, jak tohle zvládnu?!

… čili pár praktických rad, jak bez újmy přežít studium medicíny. Přednáška a diskuse pro mediky všech tří pražských lékařských fakult. Literární kavárna na Karlově nám., 7.11. 2006

3) Prof. PhDr. Jaro Křivohlavý: Psychologie smysluplnosti existence

Diskuze nad novou knihou uznávaného psychologa. CB Vinohrady, 13.12.2006

4) Doc.MUDr.Josef Donát: Velký příběh malé nemocnice

Přednáška docenta Donáta o zakládání nové české nemocnice v Ugandě. CB Vinohrady, 22.2.2007

5) PhDr. Dana Krausová : Logoterapie v praxi

Opravdu praktická a moudrá přednáška o lékařské psychologii, o tom, co je to logoterapie a co z ní může do klinické péče adoptovat každý lékař. CB Vinohrady, 21.3.2007

6) Víkend pražských a olomouckých mediků ve Lhotce u Mělníka, 13.-15.4

7) Alžběta Mišoňová a MUDr.Darina Sedláčková (sdružení Cesta domů): O hospici s láskou

Jaké cíle má sdružení Cesta domů? Hospic- pro koho, proč a jak? Jak se daří paliativní medicíně v ČR? CB Vinohrady, 18.4.2007

8) Dr. Steven Cone (US): Pitfalls of modern medicine

Léčky moderní medicíny: Jaká etická dilemata přináší moderní medicína? Kde mají lékařské pokroky své stinné stránky? Nepatří dnes Hippokratova přísaha leda tak do muzea?Na jakých základech spočívá etický kodex lékaře a co to znamená pro nás, mediky? Klub u Fausta, 2.5. 2007

9) You Can Do It! Konference PRIME a Medici medikům

Jak nejlépe komunikovat s pacientem? Jak může lékař pacientovi pomoci čelit stresu a bolesti? Praktické semináře pod vedením britských lektorů. Motol, 18.-20.5.2007

Komentáře nejsou povoleny.